"Kroniske smerter" er smerter, som varer ud over den normale tid for heling efter en skade. Kroniske smerter kan også være en følge af sygdom.

Typisk regner man smerter for kroniske når de har været tilstede i mere end 6 måneder.

Længerevarende smerter kan gå væk igen, men nogen gange fortsætter de resten af livet og kan medføre ændringer både i det fysiske, psykiske og sociale liv.

Kroniske smerter kan inddeles i forskellige typer.

Vores behandlingstilbud til dig med kronisk smerte vil bl.a. afhænge af hvilken smerte type du lider af.