De manuelle teknikker

består af forskellige dele;

Bløddelsbehandling

  • som er forskellige former for massage/tværmassage og udspænding/afspænding af væv.

Muskelenergi teknikker

  • neuromuskulære teknikker, hvor man anvender musklerne aktivt til at korrigere fejlstillinger.

Myofacielle teknikker

  • som er mobilisering og udspænding muskel/sene vævet.

Artikulering/ledmobilisering

  • hvor man søger at genoprette leddets naturlige bevægelser vha. forskellige teknikker.