Den akutte skade

Ro - stop aktiviteten. Midt i kampens hede er det måske ikke det, du har lyst til, men vil du undgå en længere pause, så stop. Helt akut kan det være svært, at vurdere skadens omfang " det gør bare ondt."

Is - køl området ned, det dæmper smerten og en evt. blødning begrænses. Brug ispose med et tært klæde imellem hud og pose, så forfrysning undgås. Koldt vand kan bruges. Fortsæt nedkølingen i 20-30 min hver time de første 4-6 timer efter skaden. Ved større skade søg læge eller skadestue.

Compression - det skadede område sættes under pres ved hjælp af et tryk udefra, så udsivning af blod fra ødelagte blodkar forhindres. Et kraftigt elastikbind kan bruges. Pas på afklemning af området neden for skaden (blålig farve af huden - sovende fornemmelse) Bindet skal være på de første par døgn efter skadens opståen, og gerne lægnere ved større skader.

Elevation - løft det skadede område så udsivning af blod mindskes. Skaden skal løftes til hjerte højde eller højere, herved sænkes blodtrykket i området. Elevation varer 1-2 døgn eller længere ved kraftig hævelse.