Henrik Harkamp

Uddannelse

Fysioterapeut B.Sc., Fysioterapeutuddannelsen København 2006
Uddannet aerobic-instruktør 1995 

Videreuddannelse

International Academy of Osteopathy, København 2007-2009Stud. osteopat. Osteopati er en specialuddannelse og en medicinsk disciplin baseret på manuel diagnose og behandling af nedsat bevægelse i det menneskelige legeme. Nedsat bevægelse mellem forskellige væv i kroppen resulterer i forringet funktion af kroppen, hvilket forårsager sygdomme/dysfunktioner. Undervisning og klinisk arbejde herunder mobiliserings-, vaskulariserings- og manipulationsteknikker af hofte, knæ, fod, ilium, sacrum, lumbal og thorakal columna, costae mm.  
Muskuloskeletal ultralydskanner ved Danske Fysioterapeuter 2010 
Den vanskelige smerteprægede skulder - ved John Werner
Laserbehandling og trykbølgebehandling (shockwave) 
MDT - mekanisk diagnostisk terapi 
Cervikal columna - mobilisering ved MET - muscle energi technique 
Træningskonceptet TRX 
Armens anatomi - praktisk klinik ved Finn Bojsen-Møller 


Tidligere ansættelser 

Ortopædkirurgisk klinik, Gentofte Hospital
Vejledning, behandling og genoptræning før og efter ortopædkirurgi, herunder amputation, sportskirurgi, indlæggelse i skadestuen mm. Derudover erfaring fra idrætsklinik, børne- og onkologisk afdeling samt neurologi.

Privatpraktiserende fysioterapeut
Gildhøj Fysioterapi, Brøndby
Center for Fysioterapi og Træning, Helsinge
Gilleleje Fysioterapi
Pilotprojekt med otte hjertesyge patienter over 12 uger med fokus på træning i varmtvandbassin og livskvalitet (støttet af Gribskov kommune. Tidligere tilknyttet netværket for hjertefysioterapeuter


Medlem af

Danske Fysioterapeuter 
Dansk Selskab for Ultralydskanning i Fysioterapi