Træningseffekt i varmtvandsbassin

Når du opholder dig i vand reduceres din kropsvægt til 1/7 - det vil sige, vejer du 70 kg vil du i vandet opleve det som om du vejer 10 kg. Det betyder at belastningen på dine led reduceres betydeligt.

I vandet er modstanden mod bevægelse 830 gange større, end modstanden er ved bevægelse på land. Al bevægelse i vand er derfor muskeltrænende, fordi vandet yder ”en modstand” mod bevægelsen.

Vejrtrækningen trænes, fordi vandet giver modstand til udvidelsen af brystkassen. Mellemgulvsmusklen ”skubbes op” og lungefunktionen trænes, når mellemgulvsmusklen skal trække sig sammen for at bringe luften ned i lungerne.

Vandets bevægelse udfordrer din balance, og varmen fra vandet giver øget afspænding og velvære.